Vizualizace Kouzelný dar

Plánujete nové zaměstnání, nový projekt, nový vztah, chystáte se stěhovat
nebo prostě začínáte znovu na startovní čáře?

Stáhněte si zdarma vizualizaci Kouzelný dar, která vás provede vaším podvědomím. 
Setkejte se se svým vnitřním hrdinou a získejte energii, podporu a sílu pro svůj záměr. 

Před poslechem vizualizace si ujasněte, jaký je váš cíl, jaký záměr chcete podpořit. Možná si konkrétní záměr doladíte až během vizualizace. Doporučuji udělat si na sebe dostatek času (cca 20 min.) a vyhradit si prostor, kde nebudete ničím a nikým rušeni.
Také si můžete předem připravit konkrétní předmět, talisman nebo běžnou věc denní potřeby, do které budete následně vkládat získanou energii podpory (pokud zatím nevíte, co by to mělo být, počkejte až na setkání se svým vnitřním hrdinou
a zeptejte se jej na to během vizualizace, je zde dostatek prostoru).

×
Show
Kruhy Rozmotávače myšlenek - prostor pro setkávání v bezpečí uzavřené skupiny, prostor pro sdílení, inspiraci, naslouchání a hledání odpovědí.

Od 15.7.2021 vždy 2x měsíčně ve čtvrtek od 17.30.